Stavebnik.sk je špecializovaný portál s informačno - komerčným charakterom zameraným na stavebníctvo.
Tento portál pre laickú ako i odbornú stavebnú verejnosť existuje už od roku 2000. Pre viac informácií kliknite sem
 

Na akékoľvek otázky ohľadom portálu Stavebnik.sk Vám kedykoľvek radi odpovieme na HOT- LINE

Silvia Sedláková

Mob.:0918 111 224, Tel.:045 / 5322 136

sedlakova@stavebnik.sk
 

Prevádzkovateľ:
WEBY GROUP s.r.o. v spolupráci s fy EM DESIGN

Adresa prevádzky:
Nižovec 2/A, 960 01 Zvolen, Tel.:045 / 5400 200

IČO: 36046884
DIČ: 2020069535
IČ DPH: SK2020069535

Číslo účtu ČSOB : 4004521039/7500
IBAN: SK40 7500 0000 0040 0452 1039
SWIFT/BIC: CEKOSKBX

Obchodný register: OS Banská Bystrica,
vložka číslo 6957/S