Reklama na FACEBOOK stránke Stavebnik.sk

  • Viac ako 31 000 sledovateľov
  • Publikum so záujmom o stavebnú oblasť
  • Reklama pre vašu facebook stránku
  • Prekliky na vašu web stránku
  • Zvyšovanie dosahu firemného obsahu
  • Spojenie s jednotou v bývaní na Slovensku

Aké je vekové zloženie našich sledovateľov?

Vekové zloženie sledovateľov Facebook Stavebnik.sk

Mám záujem o post na FB stránke Stavebnik.sk

Vyplňte formulár a my vás budeme spätne kontaktovať

Na výber máte tieto dve možnosti reklamy na Facebook stránke Stavebnik.sk 

  • Vytvorenie postu na zákazku s prelikovaním na web stránku a jeho zverejnenie 2x v prime time v cene 80€ plus DPH

  • Zdieľanie už vytvoreného postu z vašej Facebook stránke 2x v primetime v cene 60€ plus DPH
verify

* Tento údaj je povinný


Kontaktné údaje firmy

Virtualne

Zákaznícka linka: 045/ 5322 136
E-mail: obchod@virtualne.sk

WEBY GROUP, s.r.o.

Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
www.webygroup.sk

IČO: 36046884
DIČ: 2020069535
IČ DPH: SK2020069535

Číslo účtu ČSOB : 4004521039/7500
IBAN: SK40 7500 0000 0040 0452 1039
SWIFT/BIC: CEKOSKBX

Obchodný register: OS Banská Bystrica,
vložka číslo 6957/S